Svenska akademin har uppmärksammat Klas Åmarks gärning som kunskapsförmedlare genom att tilldela honom Karin Gierows pris, 2021.

I Akademins text om priset står det:
I sina omfattande forskningsinsatser har han [Klas Åmark] bland annat belyst Sveriges position under andra världskriget ur såväl politiska och ideologiska som kulturella perspektiv. Han har också annat samordnat forskningsprogrammet "Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen" (2006).

Priset instiftades 1976 och delas ut till personer som har utmärkt sig för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

I år delas priset av Klas Åmark och Göran Sommardal, prissumman är på 80 000 vardera.

Mer information

Klas Åmark är professor emeritus i historia. Mer om Klas forskning finns under hans profilsida här.

Mer information om Karin Gierows pris finns på Svenska akademins webbplats här.