Linda Wikland mottagare av Stockholmiapriset 2021
Linda Wikland mottagare av Stockholmiapriset 2021.

Linda Wikland har fått pris för sin mastersuppsats som hon la fram vid Historiska institutionen 2020.

Uppsatsen ”Vårt dagliga bröd giv oss idag. Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650–1750” handlar om hur Stockholm hanterade svält och hungersnöd under en hundraårsperiod. För detta arbete har Linda Wikland belönats med årets Stockholmiapris.

Stockholmiapriset delas ut av Stockholmia – forskning och förlag, Samfundet S:t Erik och Stockholms stadsarkiv. Priset delas ut årligen i samband med Samfundet S:t Eriks årsmöte.

Mer information om Stockholmiapriset finns här.