Vår utbildning

Institutionen bedriver utbildning i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi har ett brett utbud kurser och program. Institutionen utbildar även historielärare, i samarbete med Lärarutbildningen vid Stockholms universitet, och har sedan mitten av 1970-talet givit kurser i arkivvetenskap. Institutionen har även kulturvetenskaplig utbildning i form av kurser och Kulturvetarprogrammet, ett kandidatprogram.

Institutionens cirka 40 lärare är verksamma som forskare, vilket säkrar för kvalitet i undervisningen. Varje termin utbildar vi totalt cirka 750 studenter.

Vår forskning

Institutionens forskning tillhör Stockholms universitets ledande forskningsområden. Den bedrivs av cirka 45 disputerade forskare och närmare 40 doktorander - som fri forskning eller inom olika forskningsprojekt eller större forskningsområden.

Organisation

Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse.

Till Historiska institutionen finns knutna:

Institutionen är en del av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.