Medeltidsforskning

Medeltidsforskning

Medeltidsforskningen vid Historiska institutionen intar en stark ställning genom den professur i medeltidshistoria som innehas av professor Kurt Villads Jensen. Till denna tjänst är knutet det tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet, ett gemensamt organ för medeltidsforskare vid universitetet och lärda verk i stockholmsområdet. Inom detta tvärvetenskapliga samarbete sker betydande forskning inom skilda områden.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter