Idrottshistoria

Idrottshistoria

Idrottshistoria är ett relativt nyetablerat område inom den akademiska forskningen. Stockholms universitet har etablerat sig på detta område med stor potential för framtida interna och externa satsningar.

Ett tvärvetenskapligt idrottshistoriskt nätverk och seminarium med ett sextiotal intressenter runt om i landet drivs sedan ett par år i samarbete mellan Historiska institutionen och Gymnastik- och idrottshögskolan. Det fungerar som ett informellt nationellt center, där forskare landet runt är välkomna att presentera och diskutera sina projekt. Seminariets program visas i institutionens löpande Kalendarium.

Forskningsområdet idrottshistoria innefattar ett brett spektrum av olika perspektiv; bl.a. den kommersiella tävlingsidrottens utveckling, massmedias idrottsbevakning, nationella och lokala identiteter runt idrotten, idrottsrörelsens organisering, ungdomsidrotten och den växande motionsrörelsens olika former.

Idrottshistoria doktorander

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter