Genushistoria

Genushistoria

Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor sätts i fokus för historieskrivningen.

Ett stort antal forskare arbetar aktivt med genusperspektiv. Forskning med genusperspektiv berör alla perioder, från medeltid till vår samtid. Den genushistoriska forskningen vid institutionen är samtidigt också teoretiskt och tematiskt bred. Insikten om att vi, för att studera genus, också måste gå bortom genus är djupt inarbetad i institutionens forskningsprofil.

Denna insikt har fört in institutionens genushistoriska forskning på nya vägar under det senaste decenniet. Särskilda kompetensområden på institutionen där genusperspektiven är starka är till exempel svensk politik under 1900-talet, känslornas historia, män och maskuliniteter, och religion.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter