Inom forskningen

Våra forskare deltar aktivt i samhällsdebatten, publicerar sig i tidskrifter, elektroniska medier och genom att skriva egna böcker eller bidra med texter i antologier och andra sammanhang. De medverkar även i redaktionellt arbete.

Forskarna har täta kontakter med arkiv, museer och andra akademiska institutioner både nationellt och internationellt. Ett exempel på sådan samverkan finns vid CEMAS (Centrum för maritima studier).

Våra forskare framtäder i media och publikt i olika sammanhang. De deltar i debatter och håller föredrag, exempelvis vid universitetets Öppna föreläsningar.

Inom utbildningen

Vi ansvarar för historieämnet inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Institutionen samarbetar med andra institutioner i flera kandidat- och masterprogram.  Nuvarande medarbetare undervisar även utanför institutionen och författar läromedel.

Studenter vid våra arkiv- och kulturvetenskapliga utbildningar har en praktikperiod och/eller gör projektarbeten vid företag och i organisationer.

Läs mer till vänster.