Omslag: En svindlande uppgift
Bokomslag till En svindlande uppgift – Sverige och biståndet 1945–1975

Sverige var ett föregångsland när det kommer till internationellt bistånd. I dag attackeras den traditionella biståndspolitiken både i Sverige och internationellt. Men vad är den historiska bakgrunden till denna debatt?

En svindlande uppgift – Sverige och biståndet 1945–1975 utspelar sig i glappet mellan vision och verklighet i svensk biståndspolitik.

Sveriges satsningar på bistånd, eller u-hjälp som det också kallades, kan kopplas till ett framtidsoptimistiskt utvecklingstänkande och en internationalistisk ideologi, men också till en pågående och komplicerad avkoloniseringsprocess och till rädslor för en förväntad befolkningsexplosion i Tredje världen. Utmaningarna var många. Biståndet krävde etablering av ett helt nytt politikområde på hemmaplan såväl som praktisk verksamhet i annorlunda länder långt borta – och därtill en förmåga att navigera mellan öst och väst under kalla krigets höjdpunkt.

Boken bygger i hög grad på tidigare oanvänt material från SIDA:s och dess föregångares arkiv. Det blir tydligt hur en lång rad olika intressen möttes i det svenska biståndet och i Sveriges relationer till efterkrigstidens vaknande globala värld.  

Mer information

En svindlande uppgift – Sverige och biståndet 1945–1975
Utgiven på Ordfront förlag, 2021.

Lyssna till ett podavsnitt från Ordfront förlag där Annika Berg och Urban Lundberg samtalar med förläggare Pelle Andersson om boken här.

Boken har också diskuterats vid ett seminarium arrangerat av Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, vilket kan följas via denna länk: https://youtu.be/79wqof-tEvI

 

Om författarna

Mattias Tydén är docent i historia och universitetslektor verksam vid Historiska institutionen. Läs mer om Mattias forskning här.

Annika Berg är universitetslektor och docent i idéhistoria verksam vid Institutionen för kultur och estetik. Läs mer om Annikas forskning här.

Urban Lundberg är docent i historia och gästforskar vid Historiska institutionen. Läs mer om Urbans forskning här.