Nya publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Nya publikationer
Bokomslag till boken Syster Gerda

Syster Gerda - Sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern

En ny bok om sjuksköterskan Gerda Höijer som var en av landets mäktigare kvinnor inom fackföreningsrörelsen.

Omslag: En svindlande uppgift

En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975

Mattias Tydén har tillsammans med Annika Berg och Urban Lundberg gett ut en bok om det svenska biståndets historia.

Bokomslag The Business of News

The Business of News

Ny bok av Heiko Droste.

Cover: Bringing the People Back In: State Building from Below in the Nordic Countries ca. 1500-1800

Bringing the People Back In

Editors. Knut Dørum, Mats Hallenberg and Kimmo Katajala

”Vattenbärande kvinnor”, Lorenzo Magalotti, Notizie di Svezia (1674), Uppsala universitetsbibliotek

Att förstå sin kropp på 1600-talet

För vanligt folk var kroppen var ett verktyg som skulle vara frisk och stark för att fungera i samhället. Det menar en ny avhandling om kroppsuppfattning på 1600-talet.

Omslag till antologin: År. Historiker berättar

År - Historiker berättar

En antologi där historiker gör 21 olika nedslag bland människor och händelser under en period av 700 år.

Bokomslag: Corona

Historiska perspektiv på pandemin

I en ny bok sätter historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist in coronapandemin i ett historiskt perspektiv.

Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Saker som berättar kvinnors historia

Genom att titta närmare på olika föremål berättar Karin Carlsson svenska kvinnors historia från 1900-talet till idag.

Bokomslag Det öpnna fönstret

Det öppna fönstret

Om bostadsbristen i Stockholm för 500 år sedan. Ny bok av Gabriela Bjarne Larsson.

Bokomslag Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln 1719-1720

Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln

Joakim Scherp och Charlotta Forss har kommit ut med en bok om drottning Ulrika Eleonora (1688 - 1741).

Bokomslag

Hjärtat styrde 1500-tals-människans tankar

På 1500-talet menade man att hjärtat som organ producerade känslor. Mari Eyice har disputerat på en avhandling om känslohistoria i den tidiga reformationen.

Bokomslag: The Changing Meanings of the Welfare State

Ny studie av välfärdsstatens begreppshistoria

I den nyutkomna boken "The Changing Meanings of the Welfare State" undersöker fem nordiska historiker välfärdsstaten som omstritt politiskt nyckelbegrepp.

Bokomslag Kampen om det allmänna bästa

Vem tar bäst hand om det allmänna

I boken ”Kampen om det allmänna bästa” studerar Mats Hallenberg hur Stockholms politiker har debatterat allmännytta kontra egennytta under fyra sekel

Medeltida predikanter publikanpassade budskap

Både den heliga Birgitta på 1300-talet och svenska predikanter på 1400-talet använde berättelser med förebildliga hjältar och hjältinnor för att väcka sin publiks sympati. Det visar historikern Eva-Marie Letzter i en ny avhandling.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Sveriges första globala århundrade

På 1700-talet slår globaliseringen genom för första gången i Sverige enligt professor Leos Müller, som precis har kommit ut med en ny bok i ämnet.

Akvarell av Jakob Wendelius, 1722.

Krigen förändrade stat och samhälle under 1500-talet

Hur var det svenska riket militärt organiserat under sen medeltid? I sin avhandling studerar Martin Neuding Skoog övergången från medeltid till tidigmodern statsbildning.

Gruvstrejken i Kiruna

Nya perspektiv på den stora gruvstrejken 1969-1970

Snart 50 år efter händelsen kommer ny forskning som studerar minnet av den stora gruvstrejken vid LKAB:s gruvor vintern 1969.

Nomadskola, Härjedalen ca 1930. Fotograf C.G. Rosenberg

Språket i nordiska sameskolor hade olika syften

Undervisningsspråket användes både för att assimilera och segregera samer i Norden under 1900-talets första hälft. Otso Kortekangas har forskat på skolan för samer i Sverige, Norge och Finland.

Omslag till avhandlingen: Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Ny avhandling i historia undersöker judisk integration i örlogsstaden Karlskrona under perioden 1780-1945.

Ansvaret för Förintelsen känslig fråga direkt efter andra världskriget

Vid slutet av 1940-talet var uppfattningen att den nazisternas brott hade begåtts av en liten grupp fanatiska sadister. Detta perspektiv tillät flertalet att svära sig fria från skuld.

När kraftsporten var manlig

Boxare och tyngdlyftare hade maskulina värderingar och kroppsideal med tydliga klassmarkörer. Emma Pihl Skoog har disputerat på en avhandling om svensk kraftsport mellan 1920- och 1960-talet.

Bokomslag

Angöringar - berättelser och kunskap från havet

En ny antologi med artiklar av forskare knutna till Centrum för maritima studier och Statens maritima museer.

Framsida bokomslag

Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vilka blev befäl i flottan på 1500-talet. En ny avhandling i historia studerar den svenska militära marinen under en expansiv period.

Our Side of the Water

Svenska kolonin S: t Barthélemy var vid slutet av 1700- och början av 1800-talet en mötesplats för sjö- och handelsmän från Karibien, Nordamerika och Europa. Ale Pålsson har i sin avhandling undersökt den politiska kulturen under denna period.

Ny avhandling: Servants of Diplomacy

Svårt för kvinnor att komma in i diplomatkåren

Trots att svenska staten under 1900-talet betonade att sökande till diplomatkåren skulle rekryteras med sina meriter anställdes i huvudsak män från de övre sociala skikten till yrket.

Ny bok: Sjövägen till Sverige

För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden.

A Struggle for the Realm

Ny avhandling av Margaretha Nordquist

Den uppskjutna vreden

Ny bok av Jens Ljunggren

Mikrohistoria om en Leksandsby

Ny bok av Anna Götlind: Rältlindor. Berättelser och bilder från en Leksandsby

Att ge sig själv makt

Ny bok av Elisabeth Elgán om Grupp 8 och 1970-talets feminism.

På damsidan

En ny bok av Helena Tolvhed om feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990.

KONTAKT

Postadress
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 75 48
E-post
Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskare
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde

Forskningssamordnare: Professor Karin Sennefelt, karin.sennefelt@historia.su.se

Kommunikatör: Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@historiska.su.se

Uppsatser: Oskar Schelin, oskar.schelin@historia.su.se

Fler kontaktuppgifter