Våra forskares senaste böcker

Våra forskare publicerar sig inom ett mycket brett spektrum av ämnen, från medeltid till nutid. De är även redaktörer till olika typer av verk. Nya publikationer

Publikationsdatabasen DiVA

Sedan 2007 registrerar våra forskare vetenskapliga publikationer i den nationella databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet. Även studenter som har skrivit uppsatser, från kandidatnivå och uppåt, kan publicera sina godkända uppsatser i DiVA.

Länk för att söka i DiVA här.

Närmare etthundra publikationer i vår ACTA-serie

Sedan 1958 publicerar sig våra forskare i serien Acta Universitatis Stockholmniensis, Stockholm Studies in History. ACTA