Styrelseklubba
Foto: Pia Nordin

Möten, kallelser och protokoll

Institutionsstyrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad.

Kallelser och protokoll (kopior) sätts upp på en anslagstavla på plan D6. Dekanen för Humanistiska fakulteten får protokollet för kännedom.

Institutionsstyrelsens ledamöter

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen). 

Institutionsstyrelsen är utsedd 1 januari 2021—31 december 2023.

Ordförande

 • Prefekt, docent Karolina Wirdenäs

Vice ordförande

 • Stf prefekt, professor Anna-Malin Karlsson

Lärarrepresentanter

Ordinarie

 • Professor Niclas Abrahamsson
 • Docent Theres Bellander
 • Professor Yvonne Lindqvist
 • Adjunkt Mårten Michanek
 • Universitetslektor Catharina Nyström Höög
 • Universitetslektor Susan Sayehli

Suppleanter

 • Professor Roger Andersson
 • Universitetslektor Jonatan Pettersson
 • Adjunkt Malin Tesfazion

Administrativ personal

Ordinarie

 • Administrativ studierektor Tatiana Antontchick
 • Kursadministratör Lydia Lundgren

Suppleant

 • Gruppchef Yvonne Carlsson

Studeranderepresentanter

Ordinarie

 • Doktorand Nereida Betancor Sánchez
 • Student Filip Avgeris
 • Student Ahmet Norman

Suppleanter

 • Doktorand Anna Persson
 • Student Karolina Yousif
 • Student Patlapa Thipraska
 • Student Carl Ejnar Olsson

Protokollförare (ej ledamot)

Administratör Annette Fischer