Kontakt

Ledning

Ledningen för Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) består av prefekten, föreståndarna för Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet, ämnesföreträdare för Svenska/Nordiska språk samt Sveflers administrativa chef.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen

Medarbetare

På Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är vi ca 170 medarbetetare.

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.