Konferenser, symposier och workshoppar GAMMAL SIDA

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss - old
  5. Evenemang
  6. Konferenser, symposier och workshoppar GAMMAL SIDA

Konferenser, symposier och workshoppar

Här hittar du information om konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Logo © IVIP

Minisymposium IVIP: Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. 16/11

På detta minisymposium presenterar vi på två timmar valda delar av våra viktigaste forskningsresultat från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som pågick under åtta år mellan 2013 och 2020 och involverade lika många språkforskare från Sverige som Finland.

Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium online 17/12

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Det kommer att ges på Zoom istället för på campus p.g.a. pandemirestriktioner.

ASLA logo

Symposium: ASLA 2022, 7–8/4

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 78 april 2022 vid Stockholms universitet.

Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal.

Studenter som sitter på rad i bänkar i klassrum.

Konferens 2022: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. Våren 2022

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Konferensen är uppskjuten till våren 2022 p.g.a. det rådande läget med Coronaviruset. Istället ger vi en digital seminarieserie under 2021.

NCB12

Konferens "The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)" är inställd tills vidare

The 12th Nordic Conference on Bilingualism ställs in på obestämd framtid på grund av COVID-19-pandemin.

Tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier, seminarier

Här finns information om tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier sedan 2004.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier