Seminariet ägnas åt en datasession där vi tillsammans undersöker videoinspelade servicesamtal som utspelar sig vid biljettkassor mellan kunder och kassörer. Samtalen är inspelade i Sverige och Finland och förs på sverigesvenska respektive finlandssvenska. Datan som presenteras är insamlad inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP).
 
Mitt intresse för samtalen grundar sig i en nyfikenhet på hur samtalsdeltagarna går till väga för att ställa frågor som eventuellt skulle kunna förstås som känsliga eller problematiska i interaktionen. Alla typer av observationer och funderingar om samtalen är dock välkomna. Med utgångspunkt i videoinspelningarna diskuterar vi vilka intressanta iaktaganden som kan göras gällande interaktionen i samtalen.
 
Grovtranskrpitioner av samtalen delas ut under seminariet.