Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62233466812

Abstract

Språkbeskrivning, särskilt korpusbaserad, bygger ofta på generaliseringar av de mest förekommande mönster. Problemet här är att kreativiteten i människans språkanvändning ofta inte beaktas. I mitt föredrag kommer jag att diskutera hur kreativitet kan beaktas i beskrivningen av grammatiska konstruktioner.

Som fallstudie utgår jag från [V-åt-REFL-OBJ]-konstruktionen i svenskan i en sociala-medier-korpus, som exempel (1–2) nedan:

(1) Han är DJ och har fifflat åt sig 660miljoner $ ! ! (Twitter - 2016)
(2) Att jag inte lyckades smattra åt mig Bon Iver-biljetter är en blytung smäll för min självbild som rapp och flyhänt internetperson. (Twitter - 2016)

Denna konstruktion kan ta en mängd olika verb i V-luckan utan direkt hänsyn till verbets valens (Martola 2007).  Genom särskilt fokus på hapax legomena, dvs. engångstyper i korpusen, och klassificering enligt Bergs (2017) olika typer av språkliga kreativitet, vill jag lyfta fram hapax legomena som ett sätt att illustrera grammatiska konstruktioners användning.