Styrdokument

Omslag verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Här hittar du verksamhetsplan för Institutionen för svenska och flerspråkighet samt verksamhetsberättelser för tidigare Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 2002–2012.

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och arbetsmiljön samt vårt jämställdhetsarbete. Kontakta Arbetsmiljögruppen om jämställdhet, likabehandling och sexuella trakasserier. I Arbetsmiljögruppen ingår arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och för studenter: kontaktperson för likabehandlingsfrågor.