Styrdokument

Omslag verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Här hittar du verksamhetsplan för Institutionen för svenska och flerspråkighet samt verksamhetsberättelser för tidigare Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 2002–2012.

Jorden som hålls uppe av tre par händer. Foto: Katrina Brown. MostPhotos

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och arbetsmiljön samt vårt jämställdhetsarbete. Kontakta Arbetsmiljögruppen om jämställdhet, likabehandling och sexuella trakasserier. I Arbetsmiljögruppen ingår arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och för studenter: kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

Jävspolicy

Institutionen för svenska och flerspråkighet följer de jävsregler som föreskrivs av Förvaltningslagen och de rutiner och riktlinjer som tillämpas vid Stockholms universitet (SU). Denna policy är alltså inte ett alternativ till Förvaltningslagen eller till SU:s riktlinjer, utan en precisering utifrån de roller och instanser som förekommer på institutionen. Därutöver ges rekommendationer för situationer där jäv inte är aktuellt i strikt juridisk mening, men där aktörers opartiskhet kan ifrågasättas.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube