Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling
Rundabordssamtalet med lärare i svenska som främmande språk, om kollegial utveckling under ledning av Eva Nobel, Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström. Foto: Niklas Björling

Vendela Blomström, Eva Nobel och Jeanna Wennerberg berättade om hur de vid Institutionen för svenska och flerspråkighet skapat ett program där lärarna arbetar parvis när de undervisar. Modellen bygger på de tankar Vendela och Jeanna utarbetade när de tidigare tillsammans åkt på Erasmusutbyte i Europa (Universitetslärare möter Europa med Erasmus). De har hämtat intryck från undervisning vid andra lärosäten och även utvärderat varandra i undervisningssituationer.

Det kollegiala utvecklingsprogram som nu ska genomföras vid institutionen omfattar 18 lärare som frivilligt anmält sig att delta. Auskultationer, alltså att följa med vid och studera när en kollega undervisar, är en central del. Den ”observerande” läraren i klassrummet ska i efterhand ge återkoppling till den undervisande kollegan så de tillsammans kan diskutera hur undervisningen kan utvecklas.

Auskultationerna kommer att ske med olika fokus, bland annat på hur läraren är som talare och studenternas lärande i form av samspelet student-lärare och möjligheterna för studenterna att ställa frågor. Mallar har även tagits fram för vad som ska studeras för att underlätta auskultationerna och för att sedan fungera som underlag för samtal i par och grupper, med målet att utveckla kurser och därmed studenterna.

Övriga frågor som lyftes på konferensen var digitala verktyg i undervisningen, internationalisering, mångfald och inkluderande undervisning: Lärarkonferensen om undervisning i föränderlig värld

Text: Annika Forslund, Per Larsson, Pia Nordin