Korta vägen

Deltagarna som går Korta vägen är nyanlända akademiker som har studerat på utländska universitet eller högskolor utanför norden i minst tre år. Syftet är att ta tillvara på deras kompetens och göra vägen till den svenska arbetsmarknaden just kortare. Därför ingår karriärvägledning i utbildningen, och undervisningen handlar bland annat om företagskulturer, nätverkande och svensk juridik.

Några av organisationer och företag som samarbetar med Korta vägen.
Några av organisationer och företag som samarbetar med Korta vägen.

Men utbildningens 26 veckor är inte bara en förberedelse inför arbetslivet i Sverige, utan deltagarna möter det även direkt genom studiebesök och praktik inom sitt område.

Det viktigaste i utbildningen är att deltagarnas väg till jobb skyndas på och går så snabbt det kan. Detta görs bland annat genom de kontakter som Korta vägen har med ett stort, och växande antal företag och myndigheter som erbjuder praktikplatser, berättar Jonas Kauppi som är lärare på Korta vägen.

Språket är en viktig del

Jonas undervisar på de språkkurser som också ingår i utbildningen, Yrkessvenska och Kommunikation på arbetsplatsen.

Jonas Kauppi. Foto: Pia Nordin.
Jonas Kauppi. Foto: Pia Nordin.

Språket är såklart en viktig del och undervisningen har ett tydligt fokus på samhälls- och arbetslivsorienterad svenska, samt att utveckla deltagarnas muntliga förmåga och göra dem mer bekväma med sin svenska i arbetsrelaterade situationer.

Korta vägen startade 2010, och Jonas har varit lärare på utbildningen sedan 2014.

Det är väldigt inspirerande att få undervisa här. Deltagarna är oerhört ambitiösa och ger alltid feedback, så det är en väldigt tacksam uppgift vi lärare har. Jag känner dessutom att jag är en del av det ack så viktiga integrationsarbetet, vilket är en bonus i ett redan så fantastiskt roligt arbetsuppdrag.

911 deltagare har mellan 2010 och 2018 fullföljt det 26 veckor långa programmet vid Stockholms universitet. Nio av tio har fått en kvalificerad praktik och 53 % har fått ett kvalificerat arbete inom ett år. I höst (2018) börjar den tusende deltagaren.

Stockholms universitet ger inte Korta vägen längre

Numer ges Korta vägen av andra upphandlade lärosäten. Googla eller kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.