Samarbetsprojekt

Samverkansprojekt

Maria Lim Falk, Tomas Riad, Julia Forsberg Backelin, Helena Bani-Shoraka

Samtidig samverkan mellan forskare och lärare (2021–2022)

Projektet "Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov" syftar till att utveckla former och strategier för fördjupad samverkan mellan forskare och skollärare med målet att möta ett väldefinierat och konkret utbildningsbehov: litterarisering av nyanlända elever i gymnasieåldern.

Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska

Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern.

Kartläggning av litteracitet – nyanlända vuxna (2018–2019)

Institutionen för svenska och flerspråkighet har, på uppdrag av Skolverket, utvecklat ett material för kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet. Målgruppen är nya elever inom vuxenutbildningen och materialet ska vara ett stöd för att individanpassa undervisningen. Kartläggningen syftar till att synliggöra elevens litteracitetserfarenheter i olika sammanhang, t.ex. i vardags- och samhällsliv, arbete/sysselsättning samt utbildning.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper (2014–2018)

På uppdrag av Skolverket har Institutionen för svenska och flerspråkighet utvecklat ett material för kartläggning av nyanlända elevers litteracitet. Materialet – Steg 2 Litteracitet – ingår i Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, Steg 1–3.