Megafon med ett coronavirus i tratten. Foto: Lumination/MostPhotos
Foto: Lumination/MostPhotos

Frågor om språk, kommunikation och översättning som aktualiserats under pandemin diskuterades vid en digital workshop arrangerad av Institutionen för svenska och flerspråkighet den 9 november 2020.

Intresset var stort, och deltagarna kom från centrala myndigheter som MSB och Folkhälsomyndigheten, från kommuner och regioner, tolk- och översättningssektor samt ideell sektor.

Meningen är att resultatet av workshoppen ska leda till forskning som fyller behov hos sådana organisationer samtidigt som den tillför forskningen nya perspektiv.

Kontaktperson: Maria Lim Falk

Arbetsgrupp: Mona Blåsjö | Magnus Dahnberg | Gunilla Almström Persson