Utbildning på forskarnivå

  Utbildning på forskarnivå

  Som forskarstudent (doktorand) hos oss tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Vid institutionen forskar vi inom en rad områden, främst Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet.

  För våra övriga ämnen, se deras webbplatser:

  Kontakt: utbildning på forskarnivå

  Nordiska språk
  Se kontaktrutor nedan.

  Tvåspråkighet
  Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Översättningsvetenskap
  Tolk- och översättarinstitutet

  Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson

  Professor Tomas Riad

  Studierektor utbildning på forskarnivå i nordiska språk

  E-post: tomas.riad@su.se
  Rum: D 551 | Tfn: 08-16 36 38

  Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

  Roger Andersson

  Redaktör skriftserier och avhandlingar

  Kommunikatör Pia Nordin

  Redigering, tryckerikontakt, DiVA

  Doktors- och licentiatavhandlingar