Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Doktorsavhandlingar i nordiska språk sedan 1936

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionens första doktorsavhandling i nordiska språk lades fram 1936: Om det grammatiska subjektet. En semologisk och morfologisk studie av Isak Wallin.

Publikationer

Institutionens publikationer har vi samlat under en egen avdelning: Publikationer.

Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Roger Andersson

Redaktör skriftserier och avhandlingar

Kommunikatör Pia Nordin

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Nya avhandlingar

Våra nyutkomna avhandlingar hittar du under Publikationer.

Avhandlingar i databasen DiVA

Sedan 2003 finns våra doktors- och licentiatavhandlingar i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

Lite historik

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionen för nordiska språks första doktorsavhandling kom 1936: "Om det grammatsika subjektet. En semologisk och morfologisk studie" av Isak Wallin.