Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/
Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

Ordboken redovisar engelska ekvivalenter till juridiskt-kulturellt relevanta termer på de olika nordiska språken samt förklarar många av dessa ords användning. LMNL finns i digital version, som tryckt bok och e-bok via Open Book Publishers samt fritt sökbar och nedladdningsbar PDF online via The University of Sheffield.

Open Book Publishers: A Lexicon of Medieval Nordic Law

The University of Sheffield: A Lexicon of Medieval Nordic Law

LMNL kommer att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar

De skandinaviska länderna är representerade i ordboken genom sina äldsta lagar, landskapslagarna, och motsvarande, och Island är av historiska skäl representerat av landslag. Nu vidareutvecklas LMNL till att omfatta medeltida lagspråk generellt, och återstående fornsvenska landslagar och stadslagar samt den norska landslagen och den danska stadslagen läggs till. Således kommer LMNL att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.

Målsättningen är att ge en helhetsbild av det juridiska språket i det medeltida Norden vilket öppnar för nordisk såväl som internationell forskning att studera nordiskt medeltida lagspråk, rättslig kultur och medeltida nordiskt samhälle generellt

Projektledare

Databasen drivs av The Digital Humanities Institute, The University of Sheffield, Storbritannien.

Projektperiod

1 januari 2022 31 december 2023.

Projektmedel

SEK 1 304 000,00

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond

Läs mer om LMNL

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad. Även som e-bok och print on demand (2020)