Fornsvensk bibliografi på nätet är en bearbetning av och fortsättning på den tryckta bibliografi som sammanställdes av Robert Geete och Isak Collijn för tiden fram till 1944 och som utgavs av Svenska fornskriftsällskapet. Fornsvensk bibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2017 och uppdateras regelbundet.

Struktureringen av databasen liksom delen Litterära hjälpmedel har utarbetats av FD Ulrika Djärv medan Handskrifter och utgåvor har sammanställts av FD Patrik Åström.

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 2009–2012. Sedan april 2013 drivs databasen av Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, med finansiering av Kungl. Vitterhetsakademien.

Fornsvensk bibliografi & Svensk runbibliografi