Fornsvensk bibliografi & Svensk runbibliografi

 

Svensk runbibliografi på nätet inkluderar FK Jan Owes Svensk runbibliografi 18801993 och de bibliografier som sammanställts av FK Jan Axelson och publicerats i Nytt om runer fram till 2003. Svensk runbibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2012.

Struktureringen av databasen liksom sammanställningen av uppgifter har gjorts av Jan Owe och Jan Axelson.

Projektledare: Inger Larsson

Finansiärer: Riksantikvarieämbetet, Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och professor em Inger Larsson.

Fornsvensk bibliografi & Svensk runbibliografi