SAOL 2017
SAOL 2017
 • Alpha Dictionary
 • Lexin
  Ordböcker svenska-engelska/engelska-svenska
 • bab.la
  Språkportal med lexikon, synonymer, exempelmeningar, ljuduppläsning och frasböcker (användbara fraser inom akademin, arbetsansökningar och vardagslivet).
 • idiom.nu
  Folkuniversitetets sajt med med fortlöpande  presentation av vardagsuttryckhämtade från ordboken " Svenska idiom" (författare Hans Luthman).
 • Lexin
  Sök i lexikon på femton minoritetsspråk, som även har bildmaterial och kortare videofilmer.
 • Språklexikon
 • svenska.se
  Sök i tre ordböcker samtidigt: SAOL, SO och SAOB, dvs. Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok.
 • Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen
  Vad heter prefekt, ställföreträdande prefekt, professor, docent, universitetslektor, adjunkt, studierektor, studievägledare, studentexpediton m.m. på engelska?
 • tyda.se
  Webbaserad översättningssajt svenska-engelska/engelska-svenska. Lyssna på uttal, diskutera i forum m.m.