Länkarna öppnas i nya fönster.

  • ASLA: Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.
  • blitolk.nu: Allt som har med tolkutbildning att göra.
  • ESIST/European Association for Studies in Screen Translation: ESIST is a non-profit making association of higher education teachers, practitioners, academics and students in the field of audiovisual translation set up to facilitate the exchange of information and to promote professional standards in the training and practice of screen translation.
  • EST/European Society for Translation Studies: Functions as a network for research, a forum for exchange, and a center for research resources.
  • Institutet för språk och folkminnen (f.d. Språkrådet): Ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige. De ger ut språkböcker och tidskrifter, håller föredrag, bedriver språkforskning och verkar för svenskt och nordiskt språksamarbete.
  • Sällskapet Runica et Mediævalia: Främjar forskning om runor och om medeltidens språk, kultur och samhällsliv.
  • Språkvårdssamfundet: En förening med syfte att främja svensk språkvård.
  • Svenska Akademien: Är en fristående kulturinstitution vars uppgift är att främja svenska språket och litteraturen.
  • ÖC/Översättarcentrum: En ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare, som förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden.