Europeiska unionens lagstiftning

EUR-Lex

Det finns möjlighet att söka på enstaka ord eller fraser och se dem i sitt sammanhang. Det finns också möjlighet att få sökresultatet redovisat i två spalter, dvs. med två texter på olika språk bredvid varandra.

Tänk dock på att rättsakter oftast är på engelska och franska i original, så när man motläser t.ex. en nederländsk och en svensk version av en rättsakt är det med mycket stor sannolikhet översättningar från engelska eller franska det handlar om.