Dubbelsupinum SweDia
Dubbelsupinum SweDia 2000

Institutet för språk och folkminnen/SOFI, och Språkrådet

SOFI samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar också med språkvård och språkpolitik. I deras arbete ingår att svara på frågor och hålla föredrag, visa sina samlingar och publicera böcker och cd-skivor.

 

Lyssna på dialekter

 

Namn