.
.

Stockholms universitet

Lingvistik : Institutionen för lingvistik

Litteraturvetenskap: Institutionen för kultur och estetik

Språkdidaktik: ISD/Institutionen för språkdidaktik

Språkstudion: Språkstudion

Tolkning och översättning: TÖI/Tolk- och översättarinstitutet (en avdelning inom vår institution).

Tvåspråkighet: Centrum för tvåspråkighetsforskning (en avdelning inom vår institution).

 

Språkinstitutioner vid universitet/högskolor i Sverige och övriga Norden

Svenska i Sverige och övriga Norden