Webbplatserna nedan öppnas i nytt fönster.

 • Arkiv och bibliotek
  – böcker, tidningsartiklar, forskningsmaterial m.m.
 • Databasen ResearchResearch
  – är en sammanställning över de nationella och internationella utlysningar av forsknings- och resemedel som Stockholms universitetsforskare och forskarstuderande kan söka. Även studenter på grundutbildningen kan söka vissa utlysningar.
 • Svenska datatermgruppen
 • Språkbanken
  – är en avdelning inom Göteborgs universitet som sedan 1975 bygger upp och ger tillgång till språkliga referensmaterial i form av texter och lexikaliska data (konkordenser, korpusar, ordlistor, ordböcker, Almqvist, Bellman, Strindberg m.m.).
 • Terminologi (Språkrådet)
 • Terminologifrämjandet
  – "en samlingspunkt för frågor som har med fackspråk och terminologi att göra och särskilt lyfta fram terminologens yrkesroll".