Externa databaser, föreningar och nätverk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Forskningssamarbeten
  6. Externa databaser, föreningar och nätverk
Modell över molekyler/nätverk

Externa databaser, föreningar och nätverk

Här har vi samlat länkar till intressanta webbplatser som har med språk att göra på olika sätt, och som ofta är kopplade till vår verksamhet här på Insitutionen för svenska och flerspråkighet.

Bibliotekshyllor med böcker

Arkiv och bibliotek

Arkiv och bibliotek har kunnig personal som kan det mesta om forskning och hur man söker fram nutida och historisk information. Böcker, tidningsartiklar, bilder, kartor m.m.

Karta över dubbelsupinum Stockholmstrakten

Dialekter och namn

Om dialekter och namn, och du kan lyssna på dialekter.

EU-flagga

Europa och övriga världen

Om EU och motsvarigheten till klarspråksarbete i USA och Storbritannien.

Anfang av F i Fornsvensk

Fornsvensk bibliografi

Fornsvensk bibliografi är en webbaserad specialbibliografi över all forskning om fornsvenska texter.

Fornsvensk bibliografi & Svensk runbibliografi

Svensk runbibliografi

Svensk runbibliografi är en webbaserad specialbibliografi över företrädesvis svenska runinskrifter.

Föreningar, organisationer o.d.

Länkar till språkråd, språkfrågor, språkvetenskap, nutid och medeltid, tolkning, översättning.

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Har du frågor om det svenska språket? Litteraturtips

Här samlar vi tips på litteratur för dig som vill läsa språkvetenskaplig litteratur inför fördjupningsuppgifter, föredrag, självständiga arbeten eller av rent intresse – oavsett om du är student på universitetet, elev på grund- eller gymnasieskolan eller allmänt intresserad. De böcker och artiklar vi nämner kan ibland kräva uppmärksam läsning och är inte alltid så lätta, men inte omöjliga, att ta sig igenom.

Klarspråk och lättläst

Om myndigheters klarspråksarbete och om lättlästa texter.

SAOL 2017

Lexikon och ordböcker

Olika lexikon, ordböcker och ordlistor för översättningar och förklaringar.

Flaggor minoritetsspråk

Minoritetsspråk

Om minoritetsspråk i Sverige: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska samt svenskt teckenspråk.

Referensmaterial och terminologi

Forskningsmaterial, konkordenser, korpusar, terminologi m.m.

Stockholms universitets logotyp

Språkinstitutioner/centra

Vår institution för svenska och flerspråkighet samarbetar med andra språkinstitutioner o.d. på vårt eget och andra universitet i Sverige och övriga Norden.

Sveriges flagga

Svenska i Sverige och övriga Norden

Här hittar du länkar till universitet och språkavdelningar eller liknande i Sverige och övriga Norden.

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 36
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Biblioteket
Högre seminarier och kollokvier
Bakom bokhyllan
Biblioteket
Svensk mediedatabas
Anekdot
SU Play
Crosstalks

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube