Foto: Pia Nordin
Foto: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Databaser, föreningar och nätverk

Se även sidorna med länkar till webbplatser med språkrelaterad information:
Databaser, föreningar och nätverk

 

Publikationer i databasen DiVA

Litteratur nedan av författare verksamma vid Stockholms universitet finns oftast i publikationsdatabasen DiVA. Där hittar du mer detaljerad information om verken.

Öppnas i nytt fönster:

Lästips

Vad betyder ordet?

  • Se svenska.se. Sök i tre ordböcker samtidigt: SAOL, SO och SAOB, dvs. Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok.
  • Se Lexin. Sök i lexikon på femton minoritetsspråk, som även har bildmaterial och kortare videofilmer.

Hur många språk finns det i världen, vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Språken som talas i Sverige

Hur blir framtidens svenska? Kommer svenskan att finnas kvar?

  • Josephson, Olle. 2007. Språken byts och blandas men det mesta består. I: Språkvård 2007/2. Tillgänglig på Språkrådets webbplats.
  • Josephson, Olle. 2004. Inledning. I: Engelskan i Sverige. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. 89). Stockholm. Norstedts.

Vad finns det för dialekter i Sverige? Vilka är svåra att förstå? Hur många talar dem?

Vad skiljer språket mellan olika samhällsklasser, olika åldrar, män och kvinnor m.m.?

Hur ska man beskriva förortssvenska eller Rinkebysvenska?

Varför pratar man slang och hur kommer det till? Vilka pratar slang? Finns det ett typiskt ungdomsspråk?

  • Kotsinas, Ulla-Britt. 2003. En bok om slang, typ. Norstedts Akademiska Förlag.
  • Kotsinas, Ulla-Britt. 2004. Ungdomsspråk. Hallgren & Fallgren.

Varför har vi fem officiella minoritetsspråk? Hur många talar dem? Vilka språk är de släkt med?

Hur har svenskan förändrats sedan vikingatiden?

Hur har svenskan förändrats de senaste 100 åren?

Var kommer det svenska alfabetet ifrån?

Larsson, I &  Jansson, S-B. (2010). Den medeltida skriftkulturen i Sverige: genrer och texter. Stockholm: Runica et Mediævalia och Stockholms universitet.

Lindell, I. (ed.) (1994). Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv II: Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992.
Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia.

Rosenqvist, Håkan (häftad). Uttalsboken. Svenskt uttal i praktik och teori. Natur & Kultur. s. 8–9. Libris länk. ISBN 9789127406452

sv.wikipedia.org/wiki/Latinska_alfabetet

sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_alfabetet

Om barns språkinlärning och språkutveckling

  • Håkansson, Gisela. 2014. Språkinlärning hos barn. (2:a reviderade upplagan). Studentlitteratur.
  • Håkansson, Gisela. 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Studentlitteratur.

Övrigt