Martin Persson. Foto: Johan Asplund
Martin Persson (2020). Foto: Christian Bertell
 

Varför valde du just denna utbildning?

– Från början var det en vag plan om att bli svensklärare som gjorde att jag hamnade på institutionen. Sedan ledde mitt språkintresse in mig på andra vägar.

Vad är ditt främsta minne från studietiden?

– Vissa fornisländska starka substantivparadigm uppvisade oerhört fängslande vokalväxlingar.

Vad gör du idag?

– Jag är anställd som doktorand här på institutionen. Jag funderar över vilka fonologiska steg som tas när ett område går från att tala dialekt till att tala någon form av standardspråk. Hittills ser det ut som om de undersökta områdena, förutom olika regioner i Sverige, kommer att bli Östra Nyland i Finland och nordöstra Färöarna.
Martins hemsida

– Dessutom undervisar jag i ett par kurser på grundnivå och är inblandad i Nordkurs, ett nätverk för sommarkurser i de nordiska länderna.
Grundnivå
Sommarkurser i Norden – Nordkurs