Program den 14 mars

Till vårt kommande nätverksmöte 14 mars fick vi ihop ett spännande program med tre olika presentationer.

Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 14 mars 2018 (version 2) (707 Kb)

Upp

 

Presentationer

Kurskrav och examinationsformer

Hans Färnlöf, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet.

Under mitt år som pedagogisk ambassadör (2016) arbetade jag med ett projekt kring rättssäker examination. Till det juridiska perspektivet har jag sedan lagt ett pedagogiskt perspektiv, och jag tänkte utifrån dessa två utgångspunkter reflektera kring examination, och då särskilt i förhållande till närvaro i olika former.

Upp

Faktiska och fantastiska verkligheter inom språkutbildning

Christine Ericsdotter Nordgren, Språkstudion, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms
universitet.

Språklärare är traditionellt skickliga på att bygga upp och regissera scener och miljöer för att försätta inlärarna i målspråkens kulturella och situationella kontexter. Olika typer av virtuella och förstärkta/förhöjda verkligheter erbjuder nya verktyg att göra detta, och de kan användas såväl i föreläsningar och seminarier som i examination och självstudier. Språkstudion vid Stockholms universitet har testat några system och jag vill gärna diskutera hur vi ska göra våra val för att den här tekniken ska komma till bäst nytta i den faktiska
universitetsverkligheten.

Upp

Seminariet i ett metaperspektiv

Maria Eklund Heinonen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Akademisk litteracitet innebär att kunna delta i högskolans olika sociala praktiker, där seminarier ingår som en viktig del. I min presentation kommer jag att diskutera hur lärare i högre utbildning kan stötta studenter i seminariets muntliga diskurs, bland annat genom så kallade ”metaseminarier”, dvs. seminarier om hur man pratar på ett seminarium.

Upp

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Felicia Blomström

Om UBSAM-nätverket

UBSAM-nätverket startades hösten 2015 under ett planeringsbesök vid Helsingfors universitet av Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet) i samarbete med Johanna Manner-Kivipuro och Kirsi Wallinheimo (Språkcentrum, Helsingfors universitet).

Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte gällande undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö och vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

Varmt välkomna!
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg

Upp