Under sex månader har studenter vid Stockholms universitet varit mentorer för chefer i ledningsgruppen på Pfizer i Sverige. Foto: Stockholms universitet
 

I projektet ”Omvänt mentorskap” har studenter vid Stockholms universitet under ett halvår varit mentorer åt chefer i ledningsgruppen på läkemedelsföretaget Pfizer i Sverige. Tanken har varit att studenterna ska bidra till nya perspektiv för att Pfizer lättare ska kunna möta framtida digitala utmaningar.

Studenterna kommer från olika utbildningsområden och har parats ihop med varsin chef i Pfizers ledningsgrupp. Paren har sedan träffats vid ett antal tillfällen på tu man hand för att diskutera allt från förhållningssätt i sociala medier, som till exempel vad man väljer att publicera om sig själv och inte, till hur företag tänker kring marknadsföring och rekrytering av nya medarbetare.

I februari var det dags för summering. Under en workshop i Studenthuset träffades hela gruppen för att utvärdera projektet: Vad har studenterna fått ut av att medverka? Och vad har projektet gett Pfizer? Vad har fungerat bra och hur har utmaningarna sett ut? Hur kan man gå vidare?

När projektet drog i gång hösten 2017 hade sex studenter nappat på erbjudandet, något färre än vad Stockholms universitet och Pfizer hade väntat.

[...]

Ett [annat] tips från studenterna är att formulera uppdraget med mentorskap ännu tydligare.

– I anslaget lät uppdraget med att vara mentor väldigt stort och svårt, jag tvekade länge innan jag vågade skicka in en ansökan. Det skulle kunna vara tydligare vad man förväntas göra, säger Caroline Björklund som läser Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet.

Hon tycker att hon har fått ut mycket av att vara med i projektet.

– Jag har lärt mig att tänka mer strategiskt när det gäller hur företag som Pfizer arbetar med innehåll i sociala medier. Genom våra diskussioner fick jag reflektera över vad Pfizer kan och bör göra. Jag är intresserad av patientinformation och därför var det givande att få ta del av Pfizers portal för bröstcancerpatienter och höra hur de arbetar med den. Det har också varit intressant att förstå att Pfizer har många fler etiska ställningstaganden att göra när det gäller öppenhet och vad man kan gå ut med i sociala medier, säger hon.

[...]

Text: Samverkansavdelningen

Läs hela artikeln på su.se: Lyckat halvår med Omvänt mentorskap