Vi erbjuder uppdragsutbildning inom vårt ordinarie kursutbud på främst grundnivå.

Kontakta oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, så diskuterar vi dina idéer. Kontaktpersoner, se de blå kontaktrutorna (till höger via dator, längst ned via smart telefon).

Vi behöver få din beställning senast terminen innan utbildningen ska genomföras, med undantag för mindre insatser, t.ex. en gästföreläsning.

Nordiska språk

Svenska

Svenska som andraspråk

Svenska som främmande språk

Tolkning/Översättning

  • I tolkning och översättning ger vi ingen uppdragsutbildning.

Tvåspråkighet