Svenska som främmande språk - GAMMAL INGÅNGS/-AVD.SIDA m. artiklar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska som främmande språk - GAMMAL INGÅNGS/-AVD.SIDA m. artiklar
Vitt kakel

Ända in i kaklet

Under den senaste tiden har vi hört moderatledaren Ulf Kristersson använda uttrycket "ända in i kaklet" upprepade gånger. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda ett idiomatiskt uttryck för att beskriva sin starka vilja att bilda regering? Och vad kommer att hända med uttryckets popularitet om Kristersson inte lyckas i sin strävan? Urban Östberg, forskare på Institutionen för svenska och flerspråkighet, medverkar i Sveriges radios P1 Nordengren & Epstein.

Jonas Kauppi. Foto: Pia Nordin.

Praktik och yrkessvenska kortar vägen till rätt jobb

- Det är väldigt inspirerande, berättar Jonas Kauppi som är lärare på Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning som snart 1 000 utländska akademiker läst vid Stockholms universitet.

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö den 14 mars 2018. Seminariet vände sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola.

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad

Universitetslärare möter Europa med Erasmus

”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.

Peter Lundkvist.

Lärarna som undervisat i svenska utomlands

Det är inte bara våra studenter som är internationella, många av lärarna i svenska som främmande språk har undervisat runt om i världen. Här berättar några av dem om sina utlandslektorat och lärarutbyten.

Anke Schmidt-Felzmann. Foto: H-H.Schmidt-Felzmann

När språkinlärningen blir en kamp mot kulturen

Vad är de största utmaningarna när man försöker lära sig svenska? Och vad behöver man göra för att ta sig in i den svenska språkgemenskapen? Forskaren Anke Schmidt-Felzmann vet hur man kämpar sig till svenska.

Adam Moussawi

Adam som läst Svenska som främmande språk: ”Det är kurser för alla med stora drömmar”

Hur är det att studera svenska som främmande språk? Varför är universitetsmiljön så viktig? Och hur lär man sig tio språk? Studenten Adam Moussawi har flera tips till den som funderar på att läsa svenska.

Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling

Undervisning i par utvecklar pedagogik

Den 8 februari 2018 träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.

Jeanna Wennerberg Vendela Blomström

Behörighet i svenska – och sen då?

Inom ämnet Svenska som främmande språk har man gjort en undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet. De som gjort undersökningen är lärarna och tillika kursföreståndare Vendela Blomström och (tidigare) studierektor Jeanna Wennerberg.