Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Forskningsprojektet IVIP. Interaktion och variation i pluricentriska språk

Nyfiken på kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska? Titta på IVIP:s video!

Forskningsprogrammet IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska, är avslutat (2013–2020). I en video sammanfattar de sina forskningsresultat.

Siluett av en korp

IVIP talspråkskorpus i Språkbanken Text

IVIP har tillsammans med Språkbanken Text (Nationella språkbanken) skapat en talspråkskorpus med över 1000 video- och audioinspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska samtal.

Randigt bokomslag Interaktion och variation i pluricentriska språk.

Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska

Boken ger en unik bild av svenskan i Finland och Sverige. Sverigesvenskar och finlandssvenskar har oftast inga problem att kommunicera, konstaterar forskarna. Men det finns risk för kulturkrockar. Boken är en slutrapport från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Person uppifrån som skriver på laptop i knät. Foto: Niklas Björling

Swell – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska

I augusti 2021 lanserades SweLL (Swedish Learner Language Infrastructure) – en ny digital textkorpus på Språkbanken med inlärartexter på svenska.

Sofia Pereswetoff-Morath målar i runor på runsten med rödfärg. Foto: Magnus Källström

Postdocprojekt: Hur länge får man heta Botvid? (2020–2022)

Hur länge får man heta Botvid? Forngutniskt personnamnskick i gotländskt epigrafiskt material från 750 till 1500-tal. Ett postdocprojekt som leds av Sofia Pereswetoff-Morath.