Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)
IVIP: Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
Logo © IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

IVIP Presentation (478 Kb)

IVIP Programbeskrivning (250 Kb)

Språkbruk

Tjena i Sverige och god dag i Finland – så kommunicerar vi olika över landsgränsen

Finlandssvenskar kommer snabbare till saken och sverigesvenskar har en tendens att använda sig av mer positiva tillrop. Det är några av skillnaderna mellan svenskan som talas på de olika sidorna om Östersjön.

Heidi Hendersson, journalist baserad på Åland, intervjuar professor Catrin Norrby, en av forskarna i forskningsprogrammet IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk (2013–2020).

Språkbruk

Skillnader mellan sverigesvenskan och finlandssvenskan upphör aldrig att intressera och fascinera

Jan-Ola Östman recenserar slutrapporten för projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk, i Språkbruk. Jan-Ola Östman är professor emeritus i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Marie Nelson håller tummarna Foto: Privat

Blogg Kulturanalyser: Att hålla tummarna på olika språk

Under läsningen av en spännande projektrapport stöter jag på företeelsen ”att hålla tummarna” och får veta att man gör detta på olika vis i grannländerna Finland och Sverige. I Finland tenderar folk att knyta näven och sticka upp tummen, i Sverige sticker man ner tummen i den knutna näven.

Blanka Henriksson, universitetslärare i kulturanalys vid Åbo Akademi bloggar om att hålla tummarna på olika språk.

(Foto på Marie Nelson, en av projektdeltagarna i IVIP.)

Camilla Wide

"Gud vad bra" eller "okej" – så här pratar vi på olika sätt i Finland och Sverige

Camilla Wide har forskat i 1300 samtal för att förstå skillnaderna i hur vi pratar svenska i Finland och i Sverige. Nu gästar hon språkpodden "Näst sista ordet" på Svenska YLE i Finland och berättar vad forskningen visar. Finländare är till exempel ofta mer formella och har ett större behov av att fokusera på sakinnehållet, medan svenskar gärna småpratar och undviker formella formuleringar som "goddag".

Forskningsprojektet IVIP. Interaktion och variation i pluricentriska språk

Nyfiken på kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska? Titta på IVIP:s video!

Forskningsprogrammet IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska, är avslutat (2013–2020). I en video sammanfattar de sina forskningsresultat.

Siluett av en korp

IVIP talspråkskorpus i Språkbanken Text

IVIP har tillsammans med Språkbanken Text (Nationella språkbanken) skapat en talspråkskorpus med över 1000 video- och audioinspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska samtal.

Vad är pluricentriska språk?

Många av världens språk är s.k. pluricentriska språk, dvs. språk som talas i fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma sätt i olika länder bara för att man talar samma språk? Eller ser de kommunikativa mönstren olika ut? Det vet vi i dagsläget nästan inget om, och det är just det som programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk undersöker.

Vi som forskar om pluricentriska språk

Forskningsprogrammet leds av prof. Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet; prof. Jan Lindström, Helsingfors universitet; prof. Camilla Wide, Åbo universitet; akademiforskare Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen. Programmet koordineras från Stockholms universitet.

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska" med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Randigt bokomslag Interaktion och variation i pluricentriska språk.

Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska

Boken ger en unik bild av svenskan i Finland och Sverige. Sverigesvenskar och finlandssvenskar har oftast inga problem att kommunicera, konstaterar forskarna. Men det finns risk för kulturkrockar. Boken är en slutrapport från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Camilla Wide

Camilla Wide hedersdoktor vid Uppsala universitet

Camilla Wide är professor i nordisk filologi vid Åbo universitet, Finland och är utsedd till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon är ledare för Åbodelen inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), vid Institutionen för svenska och flerpsråkighet, Stockholms universitet.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

33,5 miljoner till forskning om Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska" med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Nya publikationer/New publications

  • Flera av publikationerna finns att ladda ned som fulltextfiler.
  • Many of the publications are open access and available for download.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner