Viktiga datum

Viktiga datum Tisus

Se även antagning.se för alla viktiga datum som rör antagning till universitet/högskola.
Viktiga datum antagning.se

Tisus startsida
Tisus in English

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati