En ansökan om stipendium görs via Stipendiefondens digitala ansökningssystem och måste alltid göras av svensk vårdnadshavare och inte av den studerande själv. Om sökande inte blir godkänd på Tisus vid första provtillfället finns en möjlighet att ansöka om stipendium ytterligare en gång (maximalt två gånger). Mer information om stipendiet hittar du på webbplatsen för Stipendiefonden för svensk utlandsungdom.