Kurserna i svenska som främmande språk är behörighetsgivande kurser i svenska. Kurserna är avsedda för dig som har en fullständig utländsk gymnasieutbildning och förkunskaper i svenska.

Utbildningen ges på två nivåer, som förbereder studenten för akademiska studier på svenska. För tillträde till kurserna krävs ett godkänt resultat på ett obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Kurser i Linköping

Kurser i Lund

Kurser i Malmö

Kurser i Stockholm

Kurser i Umeå

Kurser i Uppsala