Obligatoriskt att ta med

Till provet är det viktigt att du tar med:

  • giltig identitetshandling med foto
  • pennor och suddgummi
  • eventuellt arvode till provledaren (gäller i utlandet).

Hjälpmedel

Till delprov 2, Skriftlig färdighet, får du ta med:

  • en svensk-svensk ordbok.

Exempel på bra svensk-svenska ordböcker:

  • Bonniers svenska ordbok
  • Norstedts svenska ordbok
  • Natur och Kulturs svenska ordbok
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Observera

  • Synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon är inte tillåtna.
  • Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.