Exempelprov

Exempelprov

Exempelproven är till för att du som testtagare ska kunna bekanta dig med hur provet ser ut. Med tanke på de nya behörighetskraven i svenska har Tisus i dag dock en ökad svårighetsgrad. Endast exempelproven är tillgängliga då tidigare provmaterial är sekretessbelagt.

Exempel på provuppgifter - Läsförståelse

Här får du information om Tisus läsförståelse, med ett exempelprov.

Exempelprov - Skriftlig färdighet

Här får du information om Tisus skriftlig färdighet, med ett exempelprov.

Exempelprov - Muntlig färdighet Sverige

Här får du information om Tisus muntlig färdighet i Sverige, med ett exempelprov.

Exempelprov - Muntlig färdighet utland

Här får du information om Tisus muntlig färdighet i utlandet, med ett exempelprov.

Tisus startsida
Tisus in English
Carina Engström. Foto: Privat

Carina Engström

Kontakt Tisus

E-post: tisus.svefler@su.se

 

Kontaktinformation och information om telefon- och besökstider:

Kontakt Tisus

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati