Inför provet

Förbered dig inför Tisus

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att du ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara akademiska studier på svenska.

Exempelprov

Här hittar du information om de olika provdelarna och exempelprov.

Ta med till provet

Till provet ska du ta med en giltig identitetshandling med foto och du får ta med vissa hjälpmedel.

Kurser i svenska som främmande språk

Om du inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att göra Tisus, finns det kurser i svenska som främmande språk. De ger samma behörighet i svenska för universitets- och högskolestudier som Tisus.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Stipendiefonden beviljar stipendium för de som är upp till 23 år gamla, har en utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till universitet eller högskola i Sverige.

Tisus startsida
Tisus in English

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati