Linköping

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation
Tisus
Ioanna Zengler
581 83 LINKÖPING

Kontaktperson: Ioanna Zengler
Telefon: 013-28 16 21
E-post: ioanna.zengler@liu.se
Webbplats: liu.se/ikk/svenska-for-utlandska-studenter/tisus

Lund

Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum
Tisus
Lena Larsson
221 00 LUND

Kontaktperson: Lena Larsson
E-post: lena.larsson@nordlund.lu.se
Webbplats: sol.lu.se/nordiska/tisus/

Malmö

Malmö universitet
Fakulteten för lärande och samhälle
Centrum för akademiskt lärarskap
205 06 MALMÖ

Kontaktperson: Anita Marttila
Telefon: 040-665 73 45
E-post: anita.marttila@mau.se
Webbplats: mau.se/utbildning/kampanjsidor/ny-i-sverige/#test-i-svenska

Stockholm

Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm
106 91 STOCKHOLM

Kontaktperson: Carina Engström
Telefon: 08-16 43 80
Telefontid: Tisdag 9.00–10.00, 15.00–16.00, onsdag 10.00–11.00
E-post: tisus.svefler@su.se
Webbplats: su.se/svefler/tisus

Umeå

Umeå universitet
Institutionen för språkstudier
Tisus
Eva Harmatova
901 87 UMEÅ

Kontaktperson: Eva Harmatova
Telefon: 090-786 54 63
E-post: eva.harmatova@umu.se
Webbplats: umu.se/institutionen-for-sprakstudier/tisus/

Uppsala

Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk
Tisus
Malin Hänström
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontaktperson: Malin Hänström
Telefon: 018-471 12 92
Telefontid: Måndag 11–12, torsdag 13.00–14
E-post: tisus@nordiska.uu.se
Webbplats: www.nordiska.uu.se/utbildning/kurser/sprakkurser-i-svenska/tisus

Utland

Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Kontaktperson: Carina Engström
Telefon: 08-16 43 80
Telefontid: Tisdag 9.00-10.00, 15.00-16.00, onsdag 10.00-11.00
E-post: tisus.svefler@su.se
Webbplats: su.se/svefler/tisus