Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
    Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

    RJ har beviljat medel för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (2022–2023)

    Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 1 304 000 kronor för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) med mer material. LMNL är en unik lexikografisk resurs över Nordens medeltida lagspråk, och ett viktigt hjälpmedel för att internationalisera forskningen om Nordens medeltida lagar och rättshistoria. LMNL kommer framöver att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.