Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

RJ har beviljat medel för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (2022–2023)

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 1 304 000 kronor för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) med mer material. LMNL är en unik lexikografisk resurs över Nordens medeltida lagspråk, och ett viktigt hjälpmedel för att internationalisera forskningen om Nordens medeltida lagar och rättshistoria. LMNL kommer framöver att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.

Förskolebarn sitter på golvet med pedagog och leker. Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Asiatiskt barn som ler lite spjuveraktigt. Foto: khunaspix, MostPhotos

Små spår av språk

Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Men små rester finns kvar i hjärnan. Intervju i Språktidningen med forskarna Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

VT22 /spring22

Välkommen till vårterminen 2022 (VT22)

Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.