Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk

SweLL – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska

Nu har SweLL (Swedish Learner Language Infrastructure) lanserats – en ny digital textkorpus på Språkbanken med inlärartexter på svenska. Lanseringen skedde med presentationer i Zoom den 26 augusti och 27 augusti.

CIVIS Online Seminar Series: Multilingualism, the language of CIVIS

Stockholms universitet ingår i samarbetet CIVIS – European Civic University Alliance som för samman över 450 000 studenter och 65 000 medarbetare vid nio universitet i Europa. Studenter vid Stockholms universitet har möjlighet att delta i kurser och workshops via CIVIS-alliansen.

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen: Symposium 17/12

Symposiet ges på engelska: On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021): Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium.

ASLA 2022

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 7–8 april 2022 vid Stockholms universitet.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"