Portal 1700

Ett vetenskapligt tvärområde vid Institutionen för kultur och estetik

Portal 1700

Pehr Hilleström d.ä. (1732–1816), Interiör från en konstsamling, Nationalmuseum, NM 1572. Beskuren.

Dagens samhälle har tydliga rötter i 1700-talets framväxande samhällsuppfattning och i seklets upplysningstankar. Seklet innefattade både en kosmopolitiskt präglad globalisering och fröet till en extrem nationalism. Där fanns såväl tankar om alla individers lika värde och rättigheter som grunderna för en systematisk diskriminering på grund av kön, ras och klass. Religiösa och politiska maktcentra utmanas genom en gränsöverskridande ekonomisk, social, vetenskaplig och estetisk offentlighet. Uppkomsten av helt nya mediala arenor för kunskaps- och opinionsbildning, för nya litterära genrer och bilder, har uppenbara paralleller till vår egen tids snabba digitala omvandlingsprocesser.

Ambivalensen inför detta motsägelsefulla och komplexa 1700-tal lyfts fram inom ett flertal humanistiska discipliner, vilkas inbördes gränsdragningar ofta är en frukt av samma utveckling. Såväl arvet från det revolutionära 1700-talet som dess förhållande till nuet är komplexa och svårgripbara storheter som kräver nya forskningsinsatser över dagens disciplingränser.

Portal 1700 fungerar som en mötesplats och en språngbräda för studiet av 1700-talets kultur och estetik, i teori och praktik.

Kontaktperson: Anna Cullhed.

Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (Routledge, 2021)

Tvärseminariet: Antologin Beyond Autonomy

Ett forskarseminarium kring den nyutgivna antologin Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (Routledge, 2021).

I den nyutgivna antologin Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (Routledge, 2021) utmanas traditionella teleologiska tolkningar av den moderna estetikens födelse i brittisk och tysk filosofi på 1700-talet.

Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950

Ny bok om nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950

Roland Lysell, professor emeritus i litteraturvetenskap, är en av redaktörerna för en ny antologi med texter av konst-, teater- och litteraturvetare verksamma i Sverige och Danmark.

Samverkan

Portal 1700 erbjuder tips och länkar till 1700-talsaktiviteter utanför Institutionen för kultur och estetik.

1700-talsforskare vid Institutionen för kultur och estetik

KONTAKT

Portal 1700
Forskningsansvarig Anna Cullhed
E-post: anna.cullhed@littvet.su.se

Idéhistoria
Elisabeth Mansén
Tel: 08-16 26 80
E-post: elisabeth.mansen@idehist.su.se

Konstvetenskap
Sabrina Norlander Eliasson
Tel: 08-16 31 00
E-post: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se

Litteraturvetenskap
Anna Cullhed
E-post: anna.cullhed@littvet.su.se

Musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Tel: 08-16 19 52
E-post: johanna.ethnersson.pontara@music.su.se

Teatervetenskap
Meike Wagner
Tel: 08-16 41 90
E-post: meike.wagner@teater.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube